Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Trea

find - leter etter filer ut i fra navn, størrelse, regulært uttrykk mm, eksempel find allefiler.

grep - leter raskt etter innhold i filer uten indeksering, med tekst som letes etter før filnavn eller filer, eksempel grep letetterord letifilnavn.

grep -h - filnavn med treff utelates ved søk gjennom flere filer.

grep -m - angir antall treff som vises, eksempel grep -m2 abc filmedinnhold.

grep -o - viser kun tekst som søkes etter mot vanligvis hele linjen grep -o viskunnetennetekst filmedinnhold.

grep -r - angir at søket også inkluderer underkataloger grep -r tekstiunderkataloger katalogforgrep.

man - manual for de fleste kommandoer der q avslutter, eksempel man grep.

tr -d e - tegnene bak slettes, i dette eksempel bokstaven e.

tr fra til - innhold i første tekst endres til andre som her med f til t r til i og a til l, ofte bedre A-Z a-z for store til små.

tr - endrer tegn fra ett sett til ett annet, eller fjerner tegn, eksempel tr A-Z a-z for store til små, eller tr -d A-Z sletter alle store tegn.